Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

TIN TỔNG HỢP

Việt Nam phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh với Hàn Quốc

Việt Nam phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh với Hàn Quốc

(14/06/2016)
Từ ngày 24-26/5/2016, tại Đà Nẵng, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức cuộc họp phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh với cơ quan lý tần số Hàn Quốc. Cuộc họp lần này tập trung giải quyết vấn đề can nhiễu từ mạng vệ tinh của Việt Nam ở vị trí 117.5 độ Đông có thể gây ra cho các mạng vệ tinh của Hàn Quốc.
Microsoft hỗ trợ Ngân hàng OCB ứng dụng CNTT hiện đại

Microsoft hỗ trợ Ngân hàng OCB ứng dụng CNTT hiện đại

(13/06/2016)
(ICTPress) - Dự án khi triển khai sẽ bao gồm nền tảng Windows, cụ thể là Windows 10, Windows Server, CoreCAL, SQL Server, Exchange, Office 2016 cùng nhiều sản phẩm...