Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 16/06/2019

TIN TỔNG HỢP

"Không thể đánh đồng MobiFone với các DN cổ phần hóa khác"

(08/03/2016)
Doanh thu lớn, hiệu quả sản xuất cao, năng suất lao động trên đầu người lên đến 1,5 tỷ đồng/năm khiến cho MobiFone không thể bị đồng nhất với các doanh nghiệp phải cổ phần hóa vì thua lỗ.
MobiFone được phép đầu tư truyền hình

MobiFone được phép đầu tư truyền hình

(08/03/2016)
Sau khi báo cáo Chính phủ và được chấp thuận về chủ trương, tới đây, Tổng công ty viễn thông MobiFone sẽ tiến hành đầu tư vào lĩnh vực truyền hình.
VNPT vượt kế hoạch năm, cán đích tái cơ cấu

VNPT vượt kế hoạch năm, cán đích tái cơ cấu

(08/03/2016)
Không chỉ cơ bản hoàn thành Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2014 - 2015 trong năm 2015, VNPT cũng đã ghi nhận mức tổng lợi nhuận đạt 111.7% kế hoạch năm, tăng trưởng 20% so với năm 2014.

Bộ Y tế: Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2016

(08/03/2016)

Ngày 30/12/2015, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2016 theo Quyết định số 5614/QĐ-BYT. Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp, công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chất lượng các dịch vụ y tế, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tính tích hợp hệ thống.

Phú Thọ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2016

(08/03/2016)

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016.