Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

TIN TỔNG HỢP

CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đồng đội mình đang nằm dưới đó, phải bằng mọi cách, nhanh chóng tìm kiếm đưa anh em ra ngoài

CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đồng đội mình đang nằm dưới đó, phải bằng mọi cách, nhanh chóng tìm kiếm đưa anh em ra ngoài

(18/10/2020)
(Chinhphu.vn) - Rạng sáng 18/10, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.
CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đã tìm thấy 12 thi thể; huy động tổng lực cứu hộ, cứu nạn

CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đã tìm thấy 12 thi thể; huy động tổng lực cứu hộ, cứu nạn

(18/10/2020)
(Chinhphu.vn) - Rạng sáng 18/10, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.
CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đã tìm thấy 11 thi thể; huy động tổng lực cứu hộ, cứu nạn

CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đã tìm thấy 11 thi thể; huy động tổng lực cứu hộ, cứu nạn

(18/10/2020)
(Chinhphu.vn) - Rạng sáng 18/10, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.
CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đã tìm thấy 10 thi thể; điều trực thăng cứu nạn

CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đã tìm thấy 10 thi thể; điều trực thăng cứu nạn

(18/10/2020)
(Chinhphu.vn) - Rạng sáng 18/10, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.
CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đã tìm thấy 10 thi thể, đề xuất điều trực thăng cứu nạn

CỨU HỘ ĐOÀN 337: Đã tìm thấy 10 thi thể, đề xuất điều trực thăng cứu nạn

(18/10/2020)
(Chinhphu.vn) - Rạng sáng 18/10, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.