Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

THÔNG BÁO

Thông báo điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

10/06/2020 09:17 SA Xem cỡ chữ

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019, để tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Thực hiện theo quy định hiện hành và để thông tin rộng rãi cho các đối tượng dự thi vòng 2 biết, Cổng TTĐT Bộ TTTT đăng tải “Điểm thi môn thi nghiệp vụ chuyên ngành của các thí sinh dự thi vòng 2”.
 
Chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 499

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)