Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/06/2021

ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các tờ trình, đề án, báo cáo, quy định trình Bộ Chính trị

04/05/2020 08:05 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29-4-2020, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo tờ trình, đề án, báo cáo, quy định trình Bộ Chính trị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.


20200504-l1.jpg

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; thành viên các Tổ Biên tập và lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Vụ V, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Văn phòng Ban. Tại các điểm cầu có các đồng chí đại diện thường trực cấp ủy, lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo sở nội vụ và các phòng, ban có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng các dự thảo văn bản: (1) Tờ trình, Đề án rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và xây dựng Bảng danh mục chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở; (2) Tờ trình, Báo cáo kết quả xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; (3) Tờ trình, Quy định của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, các dự thảo văn bản đã được các Tổ Biên tập chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, tổng hợp, tiếp thu nhiều góp ý, đề xuất của các địa phương. Đồng thời, các đại biểu góp thêm nhiều ý kiến nhằm bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện danh mục các chức danh, chức vụ và danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Dự thảo Tờ trình, Quy định của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện về phạm vi, đối tượng trong quy định; về nguyên tắc, cơ chế, tiêu chí khuyến khích và bảo vệ; về quy trình, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức liên quan... nêu trong Quy định.
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của các đại biểu ở các điểm cầu trên cả nước. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phòng, chống dịch COVID-19, mọi việc làm đều phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trong thời gian có hạn. Đây đều là những việc khó, việc mới, đòi hỏi người làm phải có năng lực, kinh nghiệm để đạt chất lượng cao, tính khả thi và hiệu quả khi ban hành đi vào cuộc sống. Việc rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trước đến nay chưa được thống nhất, phải từng bước rà soát lại. Các địa phương cần phân công đồng chí có kinh nghiệm phụ trách để tổng rà soát trong toàn hệ thống, xác định rõ cái nào chưa có, cái nào đã có nhưng chưa hợp lý, cái nào cần bổ sung hoàn thiện… để có được danh mục thống nhất. Về danh mục, bản mô tả vị trí việc làm, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý: Cần xác định rõ vị trí việc làm khác với số người làm việc. Có thể 1 vị trí việc làm có nhiều người làm, có thể 1 vị trí việc làm chỉ 1 người làm, hoặc có người làm nhiều vị trí việc làm khác nhau. Khi xác định, mô tả vị trí việc làm cần có cái nhìn tổng thể, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao, tránh tình trạng căn cứ trên số người làm hiện có để xác định vị trí việc làm. Trong thực hiện nhiệm vụ, vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời cũng cần tạo môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo, phải có cơ chế bảo vệ người sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, thảo luận tập thể, bằng kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm của mình tiếp tục đóng góp để hoàn thiện các dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí đề nghị Tổ Biên tập tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại Hội nghị, từ đó bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình Bộ Chính trị theo tiến độ đề ra.

Theo xaydungdang.org.vn

Lượt truy cập: 382

Từ khóa: Ban Tổ chức Trung ương, dự thảo, tờ trình, đề án, báo cáo, quy định, Bộ Chính trị, Đại hội XIII của Đảng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)