Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/09/2021

TIN TỨC TRONG NGÀNH

Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015

10/06/2015 13:59 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Thông tin liên quan đến Liên hoan ảnh và phim phóng sự - tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam 2015.


Các văn bản liên quan đến Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015:

- Quyết định 530/QĐ-BTTTT ngày 13/4/2015 về việc phê duyệt tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015

- Quyết định 845/QĐ-BTTTT ngày 27/5/2015 về việc ban hành thể lệ Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015.

- DECISION No. 845/QĐ-BTTTT dated 27/5/2015 Promulgating the Regulations on the Festival of Photos - Reportage and Documentary Films on the Peoples in ASEAN Community, Vietnam 2015

Thông báo số 01 của Ban tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015 về việc điều chỉnh thời hạn nhận tác phẩm dự thi Liên hoan.

Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế

Lượt truy cập: 2014

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)