Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/02/2024

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Xem cỡ chữ

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về công nghiệp công nghệ thông tin.

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)

cuc-ict-1.png

Phó Cục trưởng phụ trách:

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa

cuc-ict2.png

Phó Cục trưởng :

Ông Nguyễn Thanh Tuyên

cuc-ict3.png

Tổ chức bộ máy:

- Văn phòng;

- Phòng Chính sách;

- Phòng Quản lý chất lượng;

- Phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư.

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1816/QĐ-BTTTT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Lượt truy cập: 6498

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)