Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 10/06/2023

Deputy Minister PHAM DUC LONG

Xem cỡ chữ

 

ThutruongLong.jpg

Full name: Pham Duc Long
Title: Deputy Minister of Information and Communications
Date of birth: 1970
Place of origin: Thai Binh
Ethnicity: Kinh
Office Add: 18 Nguyen Du - Ha Noi
Email: 

Lượt truy cập: 9362

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )