Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 11/06/2023

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Xem cỡ chữ

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều phối việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ  viễn thông công ích có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1763/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32323115

bql01.png

Phó Giám đốc, Phụ trách BQL CTCCDVVTCI:  Ông Lê Doãn Danh

Điện thoại: 024.32323447

bql02.png

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Khánh

Điện thoại: 024.32323442

bql03.png

Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Phó trưởng phòng, phụ trách: Lại Trung Thiện

bql04.png

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn phát

bql05.png

Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Phó trưởng phòng, phụ trách: Bùi Hoàng Lê

Điện thoại: 024.32323474

bql06.png

- Phó trưởng phòng: Hoàng Hữu Huệ

Email: hhhue@mic.gov.vn

Phòng Hỗ trợ hạ tầng:

- Phó trưởng phòng, phụ trách: Phạm Quốc Huy

Điện thoại: 024.32323479

bql07.png

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Oanh

bql08.png

Phòng Hỗ trợ dịch vụ:

- Phó trưởng phòng, phụ trách: Nguyễn Văn Tới

Điện thoại: 024.332323500

bql09.png

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tiến

bql10.png

Lượt truy cập: 14325

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả