Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

Vietnam Korea Information Technology College

Xem cỡ chữ

Address: Hoa Quy Ngu Hanh Son Dist., Danang city
Tel: 84.5113.962962 - 84.511.3962777
 
Headmaster:
Mr. Phi Đac Hai
Tel: 84.511.3962777
 
Vice Headmaster:
 
Mr. Nguyen Huu Tho
Tel: 84.51133962978
 
Mr. Tran Thien Thanh
Tel: 84.511.3962977

Lượt truy cập: 900

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)