Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/02/2020

Thông tin xử phạt

Xử phạt 30 triệu đồng đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

Xử phạt 30 triệu đồng đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

(01/11/2018)

Ngày 1/11/2018, Cục Báo chí – Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt 43 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính

Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt 43 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính

(31/10/2018)

Mới đây, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành với tổng số tiền 43 triệu đồng.

Xử phạt các doanh nghiệp sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép

Xử phạt các doanh nghiệp sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép

(22/10/2018)

Mới đây, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện II (thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ TT&TT) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp do sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép.

Xử phạt vi phạm hành chính hơn 70 triệu đồng đối với các tổ chức, doanh nghiệp

Xử phạt vi phạm hành chính hơn 70 triệu đồng đối với các tổ chức, doanh nghiệp

(18/10/2018)

Các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng đối với các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện và hoạt động xuất bản, in và phát hành.