Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25/10/2021

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông qua nhiều nội dung quan trọng

(14/10/2021)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là các tác động do dịch, bệnh COVID-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra...

Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

(14/10/2021)

Việc nhận diện các biểu hiện cụ thể của “tiêu cực” là không đơn giản, nhưng có thể khái quát lại, biểu hiện rõ nét nhất của “tiêu cực” là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(08/10/2021)

Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.  TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cái mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cái mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(07/10/2021)

Sáng 7-10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(05/10/2021)
Sáng 04/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc. Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư.