Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

THÔNG BÁO

Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

03/07/2020 08:21 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 30/TB-CATTT ngày 30/6/2020 của Cục An toàn thông tin.


Xem nội dung chi tiết của thông báo tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 305

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)