Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/10/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Đại hội Đảng bộ Cục Thông tin đối ngoại lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

10/06/2020 15:12 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng dự có đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ TT&TT.


20200610-l1.jpg

Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Cục TTĐN nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo, Đảng ủy Bộ TT&TT, sự phối hợp của các đơn vị, mặc dù Đảng bộ Cục TTĐN mới được thành lập nhưng Đảng bộ Cục TTĐN đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TT&TT; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung nâng cao chất lượng Đảng bộ, Chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng bộ, Chi bộ; từng bước đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của Đảng bộ và mỗi đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đảng bộ đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo các Chương trình của Đảng ủy Cục, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục và Kế hoạch kiểm tra, đánh giá của Đảng bộ.

Song song với đó, Đảng bộ Cục TTĐN đã chủ trì xây dựng, tham mưu Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định và 09 Quyết định; trình Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành 03 Thông tư; 14 Quyết định và 02 Chỉ thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành đối với các hoạt động trong lĩnh vực TTĐN. Trong đó, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 về quản lý hoạt động TTĐN là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất trong lĩnh vực TTĐN. Nghị định 72/2015/NĐ-CP đi vào hoạt động đã khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian qua và nâng cao hiệu quả quản lý đối với các hoạt động thông tin đối ngoại, bảo đảm sự quản lý thống nhất trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tích cực tham gia vào nhiều Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ công tác cũng như tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, đề án... của Chính phủ, của Bộ TT&TT và của các Bộ, ngành có liên quan. Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, đề án… phát triển TTĐN đã thu được kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong quá trình xây dựng văn bản, Đảng bộ luôn chỉ đạo chú trọng nâng cao chất lượng văn bản, điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành không còn phù hợp.
 
20200610-l7.jpg
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục TTĐT đã chỉ đạo công tác tuyên truyền về thành tựu nhân quyền, thúc đẩy tiến bộ, tăng đồng thuận xã hội và tín nhiệm quốc gia; Chỉ đạo công tác tuyên truyền biển, đảo, tạo đồng thuận trong nhân dân, giữa nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong lãnh đạo với lãnh đạo ở các cấp; Chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện TTĐN; Chỉ đạo công tác tổng hợp, cung cấp thông tin, phối hợp định hướng tuyên truyền đối ngoại; Chỉ đạo hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam; Chỉ đạo công tác giao lưu và hợp tác quốc tế... tạo được nhiều dấu ấn, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục TTĐN đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương; của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo, Đảng ủy Bộ TT&TT; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, về xây dựng Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, Chính phủ và của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo, Đảng ủy Bộ TT&TT. Từ đó cụ thể hóa vào việc chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, quy hoạch, đề án,... phát triển lĩnh vực TTĐN. Đảng bộ đã chú trọng duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện đầy đủ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ và của cấp ủy trong nhiệm kỳ; đồng thời phân công, tổ chức lực lượng thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị...
 
Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục TTĐN xác định mục tiêu và phương hướng công tác Đảng là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng các Chi bộ trực thuộc và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và xây dựng đơn vị sự nghiệp; đưa lĩnh vực TTĐN tiếp tục phát triển toàn diện và bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành TT&TT” trong giai đoạn mới.
 
20200610-l6.jpg
 
20200610-l3.jpg
 
20200610-l4.jpg
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thông tin đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: Hiện tại tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là về tài chính - tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động của chiến tranh thương mại; sự phát triển bùng nổ của CNTT, truyền thông và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã, đang và sẽ ảnh hưởng sâu rộng, nhanh chóng, cả tích cực lẫn tiêu cực đến văn hóa, xã hội và đạo đức, tư duy, lối sống của con người, các cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Do vậy, trong thời gian tới, Bộ TT&TT chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần, khát vọng về một Việt Nam hùng cường và đồng thuận xã hội. Theo đó, công nghệ là nền tảng quyết định, là thời cơ phát triển trong cuộc CMCN 4.0 nòng cốt là CNTT, chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số, công nghệ số, chính phủ điện tử, chính phủ số, cơ sở hạ tầng số, mạng 5G; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng đô thị thông minh; phát triển nghệ công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông... Bởi vậy, Đảng bộ Cục TTĐN tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, nâng cao năng suất lao động, đổi mới, sáng tạo, tận dụng có hiệu quả các thành tựu của cuộc CMCN 4.0, thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ và của ngành TT&TT.
 
Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị Đảng bộ phải tập trung, phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo, Đảng ủy Bộ TT&TT phát huy những thành tích đã đạt được, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và công tác tuyển dụng nhằm hướng tới trình độ quản lý tiên tiến trên thế giới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đồng thời, Đảng bộ Cục TTĐN cần chú trọng xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý về TTĐN; có cơ chế phối hợp với Ban Chỉ đạo TTĐN nhịp nhàng, hiệu quả; hoàn thành tốt vai trò thành viên Ban Chỉ đạo TTĐN...
 
20200610-l5.jpg
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thông tin đối ngoại nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
Năm 2020, Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA... Cục TTĐN cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Bộ TT&TT để triển khai nhiệm vụ. Đối với việc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền, thông tin đối ngoại cần lấy ý kiến các cơ quan báo chí và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện nội dung, đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; cần có cơ chế phối hợp với các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý những tình huống đột xuất, nhạy cảm.
 
Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ Cục TTĐN cần chú trọng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phát triển đảng viên mới, giao việc cụ thể, việc mới, việc khó và có sự hỗ trợ, đánh giá, phát hiện nhân tố mới không chỉ để kết nạp đảng và lựa chọn quy hoạch cán bộ lãnh đạo; Xây dựng tập thể lãnh đạo Cục và Đảng ủy Cục TTĐN đoàn kết, đồng thuận vì công việc chung; xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với lãnh đạo Cục cụ thể, hiệu quả; nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tạo cơ chế để cán bộ, đảng viên dám bày tỏ, dám nói trên tinh thần xây dựng, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục TTĐN trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.
 
Cũng tại Đại hội, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị Đảng ủy Cục TTĐN sớm hoàn thiện báo cáo chính trị, chương trình hành động và đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên khi có yêu cầu, chú ý đến những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT, chuyên sâu về thông tin đối ngoại.../.

Bích Khuê

Lượt truy cập: 48

Từ khóa: Đại hội Đảng, Cục Thông tin đối ngoại, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, xây dựng đảng bộ, trong sạch, vững mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)