Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/10/2020

THÔNG BÁO

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

01/06/2020 15:40 CH Xem cỡ chữ

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:
 
Sau 30 ngày nhận hồ sơ, Viện CNPM xin thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tiếp tục từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
 
Các thông tin cụ thể về điều kiện đăng ký dự tuyển; nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển; vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo; địa điểm thi tuyển vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 76/TB-VCNPM ngày 24/4/2020 của Viện CNPM.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 84

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)