Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24/11/2020

THÔNG BÁO

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

22/05/2020 13:25 CH Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 114

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)