Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 14/05/2021

THÔNG BÁO

Hoãn thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

03/04/2020 11:46 SA Xem cỡ chữ

Hội đồng thi tuyển công chức Khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 trân trọng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 nội dung sau:
 
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, Hội đồng thi tuyển công chức quyết định hoãn vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (Thời gian dự kiến trước đây là: 8h00, ngày 08/4/2020). Thời gian thi sẽ thông báo sau.

Lượt truy cập: 328

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)