Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Kiên Giang: Khẩn trương xây dựng quy chế và lập danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

02/07/2019 08:50 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Công văn số 726/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 13-6-2019 về việc chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Kiên Giang dần đi vào nề nếp, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định; tích cực cung cấp thông tin khi có yêu cầu của báo chí về hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình… các nội dung thực hiện đúng theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh được kịp thời, thông tin chính xác, đầy đủ, tạo thuận lợi cho báo chí tác nghiệp và thực hiện tốt công tác tuyên truyền của tỉnh. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vẫn còn một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm những quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, còn tình trạng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí; chưa xây dựng quy chế, cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan, đơn vị, địa phương; cung cấp thông tin cho báo chí còn chậm, chưa kịp thời.
 
20190702-m01.jpg
 
Lãnh đạo UBND thành phố Rạch Giá cung cấp thông tin cho báo chí trong cuộc họp giao ban báo chí định kỳ do Sở TT&TT chủ trì tổ chức
 
Để thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
Tiến hành xây dựng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí với các hình thức như: Tổ chức họp báo; đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí định kỳ hoặc khi được yêu cầu; ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.
 
Đối với các huyện, thành phố: Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại địa phương. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại địa phương mình.
 
Các sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan, đơn vị, địa phương; lập danh sách cử người phát ngôn và cung cấp cho báo chí (trong đó các huyện, thành phố tổng hợp danh sách phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các xã, phường, thị trấn của huyện, thành phố) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đăng tải danh sách người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
 
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác phát ngôn cho lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và người phát ngôn của cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh;kiểm tra, giám sátvà đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, đồng thời đề xuất xử lý đối với những trường hợp vi phạm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí./.

Tin, ảnh: Tuệ Lâm

Lượt truy cập: 198

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)