Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29/11/2020

THÔNG BÁO

Video clip Nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng về định hướng phát triển ngành TTTT năm 2020 và ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ

07/01/2020 14:54 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Cổng TTĐT Bộ TTTT trân trọng đăng tải Video clip Nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TTTT về định hướng phát triển ngành TTTT năm 2020, phim Tổng kết công tác TTTT năm 2019 và ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ TTTT để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.
 
Xem nội dung Video clip tại đây.

TOÀN VĂN CÁC BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lượt truy cập: 4249

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)