Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 07/07/2020

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Bắc Giang: Tập huấn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo

05/10/2018 11:45 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 03/10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bắc Giang phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp dân tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo cho các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra và công tác tiếp dân thuộc Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp dân tỉnh Bắc Giang.


 

20180510-ta3.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
 
Đây là phần mềm do Thanh tra Chính phủ xây dựng, chính thức đưa vào khai thác sử dụng phục vụ cho công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư; thống kê, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên phạm vi cả nước.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Sở TT&TT đã giới thiệu tổng quan về hệ thống “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và mục đích sử dụng; nội dung sử dụng hệ thống và hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý, giải quyết đơn thư KNTC cho từng nhóm người dùng trên hệ thống. Các học viên cũng được hướng dẫn thực hành các thao tác trực tiếp trên máy tính; cách quản trị, cách tạo mới, thêm mới đơn vị, phòng ban hay người sử dụng và cách phân quyền cho từng đối tượng người dùng trong đơn vị; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân và quy trình xử lý đơn thư KNTC, giúp các cán bộ tác nghiệp quy trình trên hệ thống theo luồng, thực hiện các báo cáo theo mẫu kết xuất từ các tiêu chí cụ thể…
 
Qua đó từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ và nhân dân. Đồng thời nâng cao trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC tại các đơn vị, từng bước khắc phục những bất cập trong công tác xử lý đơn thư và giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Kế hoạch, ngày 05/10/2018 Sở TT&TT sẽ tiếp tục triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp dân của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và ngày 09/10 đến 11/10/2018 cho các đơn vị cấp huyện.
 
Trên cơ sở kết quả tập huấn cho các cơ quan, đơn vị và qua ý kiến đóng góp của các đơn vị trong quá trình thực hiện, Sở sẽ xây dựng kế hoạch triển khai sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia giải quyết đơn thư KNTC trên hệ thống thực tại địa chỉ: http: //csdlqgkntc.thanhtra.gov.vn dự kiến tháng 11/2018./.

 

 

Vân Khánh

Lượt truy cập: 655

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)