Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Quyết định số 645/QĐ-BTTTT Phê duyệt sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đầu tư dự án hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

10/08/2017 15:24 CH Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết vui lòng tải về tại đây: Quyết định số 645/QĐ-BTTTT ngày 04/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt sơ bộ Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đầu tư dự án hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Lượt truy cập: 578

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)