Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/10/2020

ĐÀO TẠO VÀ TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

14/07/2009 13:10 CH Xem cỡ chữ

 

Tài liệu 1: Pháp luật về Bưu chính viễn thông và  công nghệ thông tin và công tác pháp chế của các Sở Bưu chính Viễn thông.
 

Lượt truy cập: 1364

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)