Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/06/2021

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Thông tin

29/07/2009 14:07 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009

5. Kinh phí dự án: 3.979 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Lượt truy cập: 815

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)