Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/10/2020

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Hỗ trợ thiết bị sản xuất kênh truyền hình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng

29/07/2009 14:04 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009-2011

5. Kinh phí dự án: 29.940 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Lượt truy cập: 450

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)