Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình cho kênh công nghệ thông tin và truyền thông ICT phục vụ cộng đồng

29/07/2009 13:31 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: VTC

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: 2007-2008

6. Kinh phí dự án: 35.933 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

Lượt truy cập: 674

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)