Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 04/12/2020

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án Đầu tư 03 xe kiểm soát lưu động cho các TT tần số VTĐ khu IV, VI và VII

29/07/2009 13:02 CH Xem cỡ chữ

1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Cần Thơ, Nghệ An, Nha Trang

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 45.772 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất 

Lượt truy cập: 405

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)