Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/05/2020

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản theo Thông tư liên tịch số 60

29/06/2015 14:42 CH Xem cỡ chữ

Để xem toàn bộ Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản theo Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến (Thông tư liên tịch số 60), xin mời bấm vào đây.

Lượt truy cập: 2230

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)