Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/03/2024

Deputy Minister NGUYEN THANH LAM

Xem cỡ chữ

 

ThutruongLam02.jpg Full name: Nguyen Thanh Lam
Title: Deputy Minister of Information and Communications
Date of birth: 1972
Place of origin: 
Ethnicity: Kinh
Office Add: 18 Nguyen Du - Ha Noi
Email: lamnt@mic.gov.vn

Lượt truy cập: 13817

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )