Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

Deputy Minister Nguyen Huy Dung

Xem cỡ chữ

NguyenHuyDung.jpg Full name: Nguyen Huy Dung
Title: Deputy Minister of Information and Communications
Date of birth: 1983
Place of origin: Ha Noi
Ethnicity: Kinh
Office Add: 18 Nguyen Du - Ha Noi
Email: nhdung@mic.gov.vn

Lượt truy cập: 30572

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )