Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Deputy Minister Pham Anh Tuan

Xem cỡ chữ

 

TuanPA-4x6.jpg
Full name: Pham Anh Tuan
Title: Deputy Minister of Information and Communications
Date of birth: 1973
Place of origin: 
Ethnicity: Kinh
Office Add: 18 Nguyen Du - Ha Noi
Email: phamanhtuan@mic.gov.vn

Lượt truy cập: 1877

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)