Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

Minister Nguyen Manh Hung

Xem cỡ chữ

 

20181101-m21.jpg
Full name: Nguyen Manh Hung
 
Title: Minister of Information and Communications
Date of birth: July, 24th, 1962
Place of origin: Tu Son- Bac Ninh
 
Ethnicity: Kinh
Office address: 18 Nguyen Du- Ha Noi 
Email: nguyenmanhhung@mic.gov.vn
 

Lượt truy cập: 6814

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )