Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/03/2023

VNPOST

Xem cỡ chữ

Address: No 5 Pham Hung, My Dinh 2, Nam Tu Liem,  Ha Noi
ĐT: (84-4) 37689346, Fax: (84-4) 37689433
E-mail: vanphong@vnpost.vn
Website: www.vnpost.vn
 

Chairman
Mr. Do Ngoc Binh
Email: binhdn@vnpost.vn
 

Director General
Mr. Pham Anh Tuan
Email: tuanpa@vnpost.vn
 

Deputy Director General
Mr. Nguyen Quoc Vinh
Email: vinhnq@vnpost.vn

Mr. Dinh Nhu Hanh
Email: hanhdn@vnpost.vn
 

Mr. Nguyen Hai Thanh
Email: thanhnh@vnpost.vn

Lượt truy cập: 1093

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)