Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

Center for Press and International Communications Co-operation

Xem cỡ chữ

Address: 61Tho Nhuom St. - Hanoi
Tel: 84.4.38245621 - 84.4.382453152
Fax: 84.4. 38250546
 
Director:
Mr. Nguyen Truong Son
Tel: 84.4.38253152
 
Deputy Director:
 
Mr. Tran Binh Tam
Tel: 84.4.38245626
 
Mr. Hoang Trien
Tel: 84.8.38291162

Lượt truy cập: 710

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)