Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Viet Nam Posts and Telecommunications Group

Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 

 

Address: 57 Huynh Thuc Khang, Ha Noi
Website: vnpt.vn
 
Chairman of Member Board:
Mr. Tran Manh Hung
Tel: 84.24.35772772
 
Director General:
Mr. Pham Duc Long
Tel: 84.24.35773765
 

Lượt truy cập: 1220

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)