Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

VIETNAM ICT PROJECT MANAGEMENT UNIT

Xem cỡ chữ

 
Address:  65 Lac Trung St., Ha Noi
Tel: 84.4.04.353.77738
Fax: 84.4.35377742
 
Director General:
Mr. Pham Quang Tu
Tel: 04.35377738 (ext 36) 
 
Deputy Director General:
Mr. Nguyen Manh Thinh
Tel: 04.35377739 (ext 48) 
 

Lượt truy cập: 1182

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)