Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/03/2023

NEAC

Xem cỡ chữ

Director General: 
Mr. La Hoang Trung
Tel: 844.66849450
Email: lhtrung@mic.gov.vn

Deputy Director General:

Mr. Pham Quang Hieu
Email: pqhieu@mic.gov.vn


Mr. Pham Quoc Hoan
Email: pqhoan@mic.gov.vn

 

Lượt truy cập: 1640

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)