Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

Deputy Minister Phan Tam

Xem cỡ chữ

1. Full name: Phan Tam
2. Title: Deputy Minister of Information and Communications
3. Date of birth: 20 February 1965
4. Place of origin: Son Ha- Huong Son- Ha Tinh 
5. Ethnicity: Kinh
6. Office Add: 18 Nguyen Du - Ha Noi
7. Email: phantam@mic.gov.vn
 

Lượt truy cập: 687

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)