Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

CENTER FOR PRESS AND INTERNATIONAL COMMUNICATION COOPERATION

Xem cỡ chữ

 
Address: 61B Tho Nhuom St. - Hoan Kiem- Hanoi
Tel: 84.4.38245621
Fax: 84.4. 38250546
Website: http://vietbao.vn/ 
 
Director General:
Mr. Nguyen Truong Son
Tel: 84.4.38253152
 
Deputy Director General:
 
Mr. Tran Binh Tam
Tel: 84.4.38245626
 
Ms. Trieu Thi Mai Van
Tel: 84.4.39365853
 
 

Lượt truy cập: 792

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)