Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

INFORMATION CENTER

Xem cỡ chữ

 

Address: 18 Nguyen Du, Ha Noi
Tel:  84.4.35563457
Fax: 84.4.35563458
Email: tt_tt@mic.gov.vn

Director General:
Mr. Vo Quoc Truong
Tel: 84.4.35563459
 
Deputy Director General:
Mr. Tran Hong Son
Tel: 84.4. 66822325
 
Mr. Ho Sy Loi
Tel:
Email:
 

Lượt truy cập: 668

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)