Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

REPRESENTATIVE OFFICE OF MIC IN DA NANG CITY

Xem cỡ chữ

 
Address: 42 Tran Quoc Toan St. -Hai Chau Dist. - Danang City
Tel: 84.511.3897959;
Fax: 84.511.3897466
 
 
Director General- Head of Ref. office:
 
Mr. Cao Dang Phuong
Tel: 84.511.3810199
 
Deputy Head of Ref. office:
 
Ms. Tran Pham Dieu Linh
Tel: 84.511.3821216

Lượt truy cập: 763

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)