Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

AUTHORITY OF SOUTHERN AFFAIRS

Xem cỡ chữ

 Address: 27 Nguyen Binh Khiem St., Dist I, Ho Chi Minh city
Tel: 84.8.3823 5404;
Fax: 84.8.38222988
 
Director General:
Mr. Nguyen Dinh Tao
Tel: 84.8. 3822 1820
 
Deputy Director General:
Mr. Le Minh Tri
Tel: 84.8.38235409

Lượt truy cập: 904

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)