Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Xem cỡ chữ

Address: 18 Nguyen Du St., Ha Noi
Tel: 84.4.39436608;
Fax: 84.4.39436607

Director General: 
Mr. Pham Hong Hai
Tel: 84.4.39434329
 
Deputy Director General:
 
Mr. Nguyen Xuan Tru
Tel: 84.4.38226624
 
Ms. Le Thi Ngoc Mo
Tel: 84.4.39431732
 
Mr. Nguyen Phong Nha
Tel: 84.4.39454693

Lượt truy cập: 819

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)