Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

Printing Technology College

Xem cỡ chữ

Address: Road 32 - Phu Dien - Tu Liem - Ha Noi
Tel: 84.4.37638660
Fax: 84.4.37641933
 
Headmaster:
Mr. Do Quoc Thang
Tel: 84.4.38349306

Lượt truy cập: 774

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)