Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

Vietnam Public-utility Telecommunication service Fund

Xem cỡ chữ

Address: 53 Le Van Huu St., Ha Noi
Tel: 844.39454419 - 844.39446708
Fax: 844.39436731
 
Chairman of the Management:
Vice Minister Tran Duc Lai
 
Vice Chairman of the Management:
Mr. Pham Van Dung
Tel: 84.4.39454675
 
Director:
Mr. Tran Manh Dung
Tel: 84.4.38225224
 
Deputy Director:
 
Mr. Phan Huu Phong
Tel: 84.4.39437095
 
Mr. Chu Hong Tuan
Tel: 84.4.39437096

Lượt truy cập: 1120

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)