Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25/09/2023

Posts and Telematics Publishing House

Xem cỡ chữ

Address: No75,5 Lane, Hoang Tich Tri St. Dong Da Dist., Hanoi
Tel: 84.4.35772139, 84.4.35772141, 84.4.35772143, 84.4.35772138
Fax: 84.4.35772037
Email: nxbbuudien@mic.gov.vn 
 
Director:
Ms. Nguyen Thi Thu Ha
Tel: 84.4.35772137
 
Deputy Director:
Mr. Tran Chi Đat
Tel: 84.4.35772142
 
Branch Office in HCM City:
Address: 27 Nguyen Binh Khiem St., Dist. 1, HCM City
Tel: 84.8.39100925
Fax: 84.8.39100924
Email: chinhanh-nxbbd@hcm.vnn.vn
 
Branch Office inDanang City:
Address:42Tran Quoc ToanSt., Dist. Hai Chau,Danang City
Tel: 84.511-3897467
Fax: 84.511-3897467
  

 

Lượt truy cập: 891

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)