Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

Vietnam National Institute of Sotfware and Digital Content Industry (NISCI)

Xem cỡ chữ

Address: Yen Hoa - Cau Giay - Ha Noi
Tel: 84.4.39900985 - 84.4.22466716
Fax: 84.4.37821632
 
Institute Chief:
Mr. Hoang Le Minh
Tel: 84.4.22466716

Deputy Chief:
Mr. Tran Minh
Tel:
Email:

Lượt truy cập: 841

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)