Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/03/2023

Vietnam National Institute of Sotfware and Digital Content Industry (NISCI)

Xem cỡ chữ

Address: Yen Hoa - Cau Giay - Ha Noi
Tel: 84.4.39900985 - 84.4.22466716
Fax: 84.4.37821632
 
Institute Chief:
Mr. Hoang Le Minh
Tel: 84.4.22466716

Deputy Chief:
Mr. Tran Minh
Tel:
Email:

Lượt truy cập: 694

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)