Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Training Information and Communication Managers College

Xem cỡ chữ

Address: 48 Dao Tan St., Ha Noi
Tel: 84.4.37665959
Fax:
84.4.37668994
Email:
truongdaotaobd@mic.gov.vn
Website: http://www.mic-edu.vn

Headmaster:
Ms. Nguyen Thi Hoang Ha
Tel: 84.4.37666969
Email: nthha@mic.gov.vn  

Vice Headmaster:
 
Mr. Nguyen Van Long
Tel: 84.4.37669598
 
Mr. Phan The Hung
Tel: 84.4.37669882

Lượt truy cập: 1069

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)