Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/03/2023

Directorate of Broadcasting and Electronic Information

Xem cỡ chữ

Address: 50 Trieu Viet Vuong St.- Hanoi
Tel: 84.4.39448035, 84.4.39448033
Fax: 84.4.39448036
 
Director General:
Mr. Luu Vu Hai
Tel: 84.4.39448033
 
Deputy Director General:
 
Mr. Do Quang Minh
Tel: 84.4.39448039
 
Mr. Chu Van Hoa
Tel: 84.4.39448037

Lượt truy cập: 788

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)