Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

Management Board of ICT and Communication Development Project

Xem cỡ chữ

Address: No 2, Vo Van Dung St., Dong Da dist., Hanoi
Tel: 84.4.35377740
Fax: 84.4.35377742
 
Director:
Mr. Hoang Quoc Lap
Tel: 84.4.35377739
 
Deputy Director:
 
Mr. Pham Quang Tu
Tel: 84.4.35377738
 
Mr. Tran Minh Tuan
Tel: 84.4.35565340
 
Mr. Trieu Minh Long
Tel: 84.4.35377740

Lượt truy cập: 846

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)