Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/03/2023

Office of ICT National Steering Committee

Xem cỡ chữ

Address: 18 Nguyen Du - Ha Noi
Tel: 84.4.39447887
Fax: 84.4.39436927

Chief:
Mr. Nguyen Anh Tuan
Tel: 84.4.39436404
Email: tuanna@mic.gov.vn

Lượt truy cập: 821

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)